А0201 дугаартай Улаанбаатар- Мандалговь чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын 40- 50, 55- 62, 78-100, 150- 160 км-т зорчих хэсэгт шуурч тогтсон цасыг цэвэрлэж байна. “Төв АЗЗА”ТӨХК

Нийтлэгч : С.ЭРДЭНЭ-ОЧИР
Огноо: 2023-01-16 11:57:58