ХОЛБОО БАРИХ

Компанийн захирлын зөвлөл

Албан тушаал Овог нэр Утасны дугаар
1 Гүйцэтгэх захирал Дунхорол Болдбаатар 70272041
2 Ерөнхий инженер Болдбаатар Ганбат 70273034
3 Ерөнхий нягтлан бодогч Оюунтуяа Баянтуул 70272250